GEL KİTABININ 1.BÖLÜMÜ

MADDE 1. OPTİMİZM:

Optimizm, arabanın yakıtıdır. Bu olmadığı zaman araba kımıldayamaz. Ana rahmine düştüğü andan itibaren doğabilmek için insan oğlu optimist olmak zorundadır. Oysa çoğu zaman insanlar karamsarlığa düşüp, hem kendilerine hem çevrelerine zindan ediyorlar yaşamı. İşte, bu kitap böyle anlarda temel unsurları yakalamanızda size yardımcı olacaktır. Bu unsurların başında da optimizm gelmektedir. Peki nedir bu optimizm?

Çok basit olarak şöyle açıklanabilir: İyiyi, güzeli düşünme, herşeye iyi tarafından bakarak yanaşma, olumlu yaklaşma.

"Her kötülük içinde sonsuz iyilikleri, her iyilik de sonsuz kötülükleri barındırır" şeklinde açıklayabileceğimiz bu fikri, Çinliler "Yeng ve Yang" diye özetlemişler ve şu simgeyle ifade etmişler. Daire evreni, dairenin bölünmüş parçaları sonsuz olasılıkları ve doğurganlığı, bu parçaların renkleri iyiyi ve kötüyü ve içindeki noktalar da her oluşumun karşıtını da içinde taşıdığını simgelemekte.

Bu binlerce senelik mantığın temelinde, sorunlara yaklaşımda gösterilecek incelikler yatıyor. Yeng ve Yang`la hiçbir şeyin ne salt iyi, ne salt kötü olduğunu, bakış açısına göre subjektif olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de bizler için iyi olan pek çok şey, bir yerde başka insanların zararına gelişiyor olabilir.

Müslümanlar "her işte bir hayır vardır" derken, bu olguyu vurgularlar. "Merhametten maraz doğar" şeklindeki Osmanlı atasözü de aynı düşünceyi farklı açıklamaktadır.

Karşıtların bir arada ve birbiriyle mücadelelerinin sonsuz açılımlarıyla geçip gidiyor zaman. Ve buradaki incelikse, iyinin ve güzelin kazanacağına inançtır. Ancak bu "nasılsa iyiler kazanır" diye beklemek demek değil kuşkusuz. Her koşulda esas olan koşulları iyi değerlendirip, yapılacak en doğruyu yakalamak, cesaret ve öz güvenini yitirmeden mücadele edebilmektir. Kıt kaynaklarla, olumsuz koşullarda yaratılabileceğin en mükemmelini yaratmak, karalar içinde akı görebilmek ve çoğaltabilmektir amaç.

İşte bizim "optimizm"le ifade etmek istediğimiz budur.

 

| Giriş | Geri | İleri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Önsöz | Bölümler | Biografi |